PRAKTIJK VOOR TRAINING EN COACHING

Je wilt een sterke sociale school zijn waar iedereen zich veilig voelt!

Op jouw school wil je dat kinderen, behalve goed leren lezen, schrijven en rekenen, ook leren om in zichzelf te geloven. Je wilt hen ook bijbrengen dat ze respect en begrip hebben voor elkaar, en voor elkaars anders zijn. In een wereld die steeds sneller verandert, hoge prestatie-eisen stelt en individu-georiënteerd raakt, is dat meer dan ooit van waarde.

Niemand kan alléén functioneren. Om relaties aan te kunnen gaan heb je vaardigheden nodig. Hoe leer je dat kinderen in de klas, respect en begrip hebben voor elkaar? Samen een groep zijn? Je kunt regels en afspraken maken, maar daarmee is het nog niet vanzelfsprekend. En hoe leer je een groep kinderen om vertrouwen te hebben in zichzelf en in elkaar als groep? Hoe maak je “veiligheid”, die iedereen kan voelen?

EMPATHIE KUN JE KINDEREN LEREN!

Om uit te kunnen groeien tot zelfbewuste en empathische volwassen hebben kinderen specifieke handvaten nodig:

  • Hulp om te ervaren hoe het is om gezien, gehoord en geaccepteerd te worden. 
  • Hulp om te begrijpen wie ze zelf zijn en wie anderen zijn
  • Hulp om te beseffen wat ze allemaal kunnen
  • Hulp om zichzelf en anderen te vertrouwen
  • Hulp om de mens in de ander te kunnen zien en anderen te zien zoals ze zijn.
  • Hulp om samen een groep te zijn waar iedereen in thuishoort en een plek en iets betekent.

Als kinderen dit jong leren, ontwikkelen ze een open mind. Daarmee kunnen ze later krachtige relaties aangaan, waarin ieder zich gehoord voelt en ervaart dat hij of zij er toe doet in een gemeenschap.

Je Kind op zijn Plek leert leerkrachten een taal waarmee ze respect en empathie in hun groep kunnen ankeren, en waarmee ze bij kinderen zelfbewustzijn en een grow mindset ontwikkelen.

Je Kind op zijn Plek verzorgt groepslessen en team-trainingen op basisscholen, gericht op het aanleren van deze vaardigheden:

 

  • PAF – Power-Attitude-Focus – staat voor communicatie vanuit empathie en respect in de groep door middel van groepsgesprek,  systemisch werk en rollenspel in de klas. Kinderen ontwikkelen zelfbewustzijn en vertrouwen. Ze leren zichzelf en anderen te waarderen en zich respectvol te uiten. Groepsdynamiek wordt zichtbaar en een verstoorde balans wordt hersteld.
  • Bonding op de Basisschool is een tool voor teambuilding en sociale vaardigheden door fysiek contactspel. De lessen zijn gebaseerd op de Sherborne bewegingspedagogiek: een krachtige en speelse, NON VERBALE methode die kinderen al voelend leert samenwerken, voor elkaar te zorgen, hun grens te stellen en andermans grens te respecteren.