PRAKTIJK VOOR FAMILIEOPSTELLINGEN, TRAINING EN  COACHING

Je wilt kinderen een plek bieden waar iedereen zich veilig voelt!

Je wil graag dat kinderen, behalve goed leren lezen, rekenen, zwemmen en fietsen ook leren om in zichzelf te geloven. Je wilt hen ook bijbrengen dat ze respect en begrip hebben voor elkaar, en voor elkaars anders zijn. In een wereld die steeds sneller verandert, hoge prestatie-eisen stelt en individu-georiënteerd raakt, is dat meer dan ooit van waarde.

Niemand kan alléén functioneren. Om relaties aan te kunnen gaan heb je vaardigheden nodig. Hoe leer je aan kinderen dat ze respect en begrip hebben voor elkaar? Samen een groep zijn? Je kunt regels en afspraken maken, maar daarmee is het nog niet vanzelfsprekend. En hoe leer je een groep kinderen om vertrouwen te hebben in zichzelf en in elkaar als groep? Hoe maak je “veiligheid”, die iedereen kan voelen?

EMPATHIE EN VERBINDEN KUN JE KINDEREN LEREN!

Om uit te kunnen groeien tot zelfbewuste en empathische volwassen hebben kinderen specifieke handvaten nodig:

 • Hulp om te ervaren hoe het is om gezien, gehoord en geaccepteerd te worden. 
 • Hulp om te begrijpen wie ze zelf zijn en wie anderen zijn
 • Hulp om te beseffen wat ze allemaal kunnen
 • Hulp om zichzelf en anderen te vertrouwen
 • Hulp om conflicten op te lossen en voor jezelf op te komen
 • Hulp om de mens in de ander te kunnen zien en anderen te zien zoals ze zijn.
 • Hulp om samen een groep te zijn waar iedereen in thuishoort en een plek en iets betekent.

Als kinderen dit jong leren, ontwikkelen ze een open mind. Daarmee kunnen ze later krachtige relaties aangaan, waarin ieder zich gehoord voelt en ervaart dat hij of zij er toe doet in een gemeenschap.

Je Kind op zijn Plek ondersteunt professionals die met groepen kinderen werken in onderwijs en pedagogisch werk, met het gebruiken van emotietaal: taal waarmee je respect, empathie en veiligheid in je groep ankert. En waarmee je kinderen zelfvertrouwen en ik-kracht laat ontwikkelen. Daarmee voelt elk kind zich gezien en ervaart het dat het thuis hoort in de groep.

Je Kind op zijn Plek verzorgt workshops en training, gericht op het aanleren van deze vaardigheden:

 

 • PAF – Power-Attitude-Focus – Met PAF leren kinderen door  groepsgesprek,  systemisch werk en rollenspel een gezamenlijke taal te gebruiken om te communiceren met zichzelf en anderen. PAF schept een cultuur van saamhorigheid en leert kinderen levensvaardigheden. Kinderen ontwikkelen  zelfbewustzijn. Ze leren zichzelf en anderen te waarderen en zich respectvol te uiten.
 • Sherborne is een tool voor teambuilding en sociale vaardigheden door fysiek contactspel. De lessen zijn gebaseerd op de Sherborne bewegingspedagogiek: een krachtige en speelse, NON VERBALE methode die kinderen al voelend leert samenwerken, voor elkaar te zorgen, hun grens te stellen en andermans grens te respecteren.
 • Griefelen is een emotieregulatieprogramma om kinderen van 2,5 tot 7 jaar op een speelse manier gewaarwordingen bij emoties te laten ervaren. Met dierenverhalen krijgen kinderen hier taal voor aangeboden. Ze krijgen handvatten om hun energie te doseren en om de stress van alledag beter aan te kunnen. Griefelen is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over hechting en zelfregulatie.
 • Sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen (met licentie):

  • Rots en Water
  • Eureka emotieregulatietraining voor kinderen en adolescenten
  • Goldstein sociale vaardigheidstraining
  • Kids Skills

   

Interesse? Neem contact op.