PRAKTIJK VOOR TRAINING EN COACHING

Je wilt een sterke sociale school zijn. Een school waar kinderen zich veilig voelen.

Je wil dat kinderen behalve lezen, schrijven en rekenen ook leren om op zichzelf te vertrouwen en om respect en begrip te hebben voor elkaar. In een wereld die harder lijkt te worden is dat meer dan ooit van waarde.  

Maar hoe leer je kinderen zelfvertrouwen, respect en begrip voor elkaar aan? Je kunt regels en afspraken maken, maar daarmee komt het vaak nog niet van de grond. En als je om je heen kijkt komt het ook lang niet altijd “vanzelf” wel goed.

 

EMPATHIE KUN JE KINDEREN LEREN!

Om uit te kunnen groeien tot zelfbewuste en empathische volwassen hebben kinderen specifieke handvaten nodig:

  • Hulp om te ervaren hoe het is om gezien, gehoord en geaccepteerd te worden. 
  • Hulp om te begrijpen wie ze zelf zijn en wie anderen zijn
  • Hulp om te beseffen wat ze allemaal kunnen
  • Hulp om zichzelf en anderen te vertrouwen
  • Hulp om de mens in de ander te kunnen zien en anderen te zien zoals ze zijn.

Als kinderen dit jong leren, ontwikkelen ze een open mind. Daarmee kunnen ze later krachtige relaties aangaan, waarin ieder zich gehoord voelt en ervaart dat hij of zij er toe doet in een gemeenschap.

Je Kind op zijn Plek verzorgt lesprogramma’s op basisscholen, gericht op het aanleren van deze vaardigheden:

  • Bonding op de Basisschool is een tool voor teambuilding en sociale vaardigheden door fysiek contactspel. De lessen zijn gebaseerd op de Sherborne bewegingspedagogiek: een krachtige en speelse, NON VERBALE methode die kinderen al voelend leert samenwerken, voor elkaar te zorgen, hun grens te stellen en andermans grens te respecteren.

 

  • PAF – Power-Attitude-Focus – ankert communicatie vanuit empathie en respect in de groep. Werkvormen zijn groepsgesprek en systemisch werk in de klas. Kinderen ontwikkelen zelfbewustzijn en vertrouwen. Ze leren zichzelf en anderen te waarderen en zich respectvol te uiten. Groepsdynamiek wordt zichtbaar en een verstoorde balans wordt hersteld.