PRAKTIJK VOOR TRAINING EN COACHING

 Leer kinderen er te stáán, in contact met zichzelf en in contact met anderen!

 

Je Kind op zijn Plek verzorgt groepslessen en team-trainingen op basisscholen, gericht op het verbeteren van de sociale veiligheid en binding in de groep. Leerkrachten krijgen tools om bij kinderen zelfvertrouwen en een grow mindset te ontwikkelen en om sociale vaardigheden, respect en empathie in hun groep te verankeren.

Je Kind op zijn Plek biedt Ouder-kind coaching voor kinderen van 4-12 die op school aansluiting missen doordat ze zich moeilijk uiten of niet handig voor zichzelf opkomen. Ouders leren hoe ze zelfvertrouwen en weerbaarheid bij hun kind kunnen versterken. Dat geeft thuis meer verbinding en begrip, en het kind gaat relaxter naar school.

Je Kind op zijn Plek biedt individuele coaching voor volwassenen die er bij zichzelf uit willen halen wat er in zit, maar er nog niet uit komt. In één-op-één sessies ontdek je waar voor jou mogelijkheden en keuzes liggen om te groeien. Patronen die niet meer helpen laat je los. Je voelt je vrijer. Het resultaat is dat jij je plek meer in gaat nemen.