PRAKTIJK VOOR FAMILIEOPSTELLINGEN, TRAINING EN  COACHING

 Help kinderen er te stáán, in contact met zichzelf en in contact met anderen!

 

Je Kind op zijn Plek biedt individuele coaching voor volwassenen die er bij zichzelf uit willen halen wat er in zit, maar er nog niet uit komt. In één-op-één sessies ontdek je waar voor jou mogelijkheden en keuzes liggen om te groeien. Patronen die niet meer helpen laat je los. Je voelt je vrijer. Het resultaat is dat jij je plek meer in gaat nemen.

Je Kind op zijn Plek helpt ouders als kinderen zich moeilijk of niet handig uiten en daardoor aansluiting missen. Je ontdekt waarvoor het gedrag van je kind op een diepere laag een oplossing kan zijn. Je ervaart hoe je met je kind dezelfde emotietaal kan spreken. Je kind ontwikkelt veerkracht en vertrouwen en thuis komt er meer verbinding en begrip.

Je Kind op zijn Plek ondersteunt professionals die met kinderen werken in het aanleren van hart-taal: taal waarmee je met kinderen veiligheid, respect en begrip voor elkaar neerzet. Taal waarmee kinderen zelfvertrouwen en ik-kracht ontwikkelen. Daarmee voelt elk kind zich gezien en ervaart het dat het thuis hoort in een groep.