PRAKTIJK VOOR FAMILIEOPSTELLINGEN, TRAINING EN  COACHING

PAF – brengt veiligheid, begrip voor elkaar en zelfvertrouwen in de klas door  groepsgesprek, systemisch werk en rollenspel

Bekijk 4 gratis PAF-oefeningen die je meteen kunt gebruiken in de klas!
De lockdowns en alle Corona maatregelen hebben veel impact op kinderen. Met deze oefeningen help je kinderen om goed te landen en weer te verbinden met de klas. Je helpt hen om hun ervaringen een plek te geven.

Komen dit soort uitspraken van kinderen je bekend voor? 

 • Dat kan ik gewoon niet
 • Hij zit mij te irriteren
 • Ik word knettergek van haar
 • Ik zeg geen sorry, hij vraagt er zelf om
 • Zij vindt mij stom, maar ze is zelf stom
 • Hij denkt zeker dat hij de baas is hier
 • Ik mag niet meedoen
 • Ze pesten me.

Als leerkracht wil je kinderen een positief zelfbeeld en begrip voor elkaar meegeven. Maar je mist de ruimte en handvaten om daar in de klas echt aandacht aan te kunnen besteden. Eigenlijk is het een vak, “met jezelf en met andere mensen omgaan,” maar het moet ergens tussendoor, terwijl je het al zo druk hebt.

Hoe zou het zijn als je kinderen op jouw school les kon geven in het begrijpen van jezelf, en in uitvinden en ervaren waar je goed in bent? Dat je kinderen kon leren om andere kinderen te begrijpen, en hun kwaliteiten te zien? Hoe zou het zijn als kinderen op jouw school zouden leren hoe het is om je op zo’n manier gehoord te worden, en je begrepen te voelen? En dat elk kind voelt dat het thuishoort en er toe doet in de klas?

Dat kan. Met PAF!

Met PAF leren kinderen door groepsgesprek, systemisch werk en rollenspel een gezamenlijke taal om te communiceren met zichzelf en met anderen. PAF is meer dan een serie lessen. Het schept een cultuur van saamhorigheid en leert kinderen levensvaardigheden. PAF komt uit Denemarken waar het sinds 2015 op steeds meer scholen wordt toegepast. 

Power: wat kan ik bereiken, als ik mijn kwaliteiten en hulpbronnen ken?

Attitude: wie ben ik, en hoe ben ik als ik met anderen samen ben?

Focus: wat kan ik bereiken als ik mijn aandacht bewust richt?

In groepsgesprek worden thema’s behandeld als respect, je familie, groepshiërarchie en gevoelens. Kinderen worden voortdurend uitgenodigd om stil te staan bij zichzelf en anderen, door vragen als: wat gebeurt er met jou als je naar hem luistert? Wat gebeurt er in je lijf als je dat vertelt? Wie herkent dat, of heeft dat ook wel eens gevoeld? Kinderen leren en ervaren dat iedereen op een verschillende manier dingen beleeft en op verschillende manieren zijn of haar gevoelens heeft en die uit. Ze leren om met een open mind naar anderen te kijken. 

In rollenspel leren kinderen verschillende houdingen bij anderen en bij zichzelf herkennen. Spelenderwijs oefenen en experimenteren ze gedrag en emoties tegelijk. Ze leren door zelf te ervaren en feedback te krijgen, en door anderen te observeren.  

Met behulp van systemische opstellingen worden onderwerpen uitgewerkt als de geschiedenis van de klas, groepsdynamiek, jouw kwaliteiten en je innerlijke criticus. Hoe kinderen naar elkaar en naar zichzelf kijken wordt zichtbaar door het neerzetten van poppetjes of andere materialen. Hierdoor worden lastige situaties, zoals pest- en competitiegedrag, bespreekbaar en kan de balans hersteld worden. Ook bij conflicten oplossen leren kinderen met poppetjes aan te geven hoe iets voor hen was, hoe ze zich voelden en waar ze behoefte aan hadden. 

 

Na het werken met PAF:

 • Zijn kinderen nieuwsgieriger naar elkaar
 • Maken kinderen meer gebruik van hun kwaliteiten
 • Tonen kinderen onderling meer respect, begrip en waardering
 • Zijn er minder conflicten en pesterijen, en deze worden rustig uitgepraat
 • Kunnen kinderen hun aandacht beter richten 
 • Worden kinderen die te maken hebben met crises, verdriet, (faal)angst, onzekerheid, gebrek aan eigenwaarde en “buikpijn” hierdoor minder afgeleid en zijn krachtiger aanwezig 
 • Is er een sterke verbinding in de groep waarbij elk kind telt

Ervaring leert dat dat PAF efficiënt bijdraagt aan het verbeteren van het onderling contact, de eigenwaarde en het welzijn van leerlingen. PAF is praktisch, werkt krachtig, en het kost weinig moeite. Leerkrachten hebben meer plezier en energie en geven aan dat PAF hen ook persoonlijk verrijkt. Het effect werkt door in de hele school.

PAF is een van de weinige concepten waarmee je elk gebied raakt,
zonder dat er een grote investering nodig is.

Jakob Martinsen, schoolleider Ellekilsdeskolen, Sakskoebing, Denemarken. 

Je Kind op zijn Plek verzorgt lessen, maatwerktrajecten en teamtrainingen om een taal van verbinding, veiligheid en begrip voor elkaar te verankeren op jouw school.

 • Een proefles is gratis
 • Maatwerktrajecten voor losse groepen
 • Maatwerktrajecten voor meerdere groepen tegelijk
 • Training van leerkrachten/teams


PAF in School is ontwikkeld door Mette Nordahl, Denemarken. Alle informatie en beeldmateriaal van PAF in School op deze website wordt met haar toestemming gedeeld. www.pafinschool.com