Wauw, wat heeft de wereld de afgelopen weken op zijn kop gestaan. Eerst de impact dat iedereen thuis moest blijven. En toen kregen we stap voor stap een online connectie met de buitenwereld. Juffen gingen online lesgeven, instructies opsturen en dictee’s afnemen – en ondertussen zag je hoe ze in hun eigen woonkamer hun eigen dreumes een fruithapje gaven of hun eigen kleuter op schoot namen die bij het buiten spelen gevallen was. Hoezo afstand? Nooit eerder zag je de juf in haar eigen woonkamer met haar eigen kind en nooit eerder kwam jouw juf aan je lesgeven in jouw slaapkamer?!

Ik merkte dat er daardoor iets gebeurt wat het makkelijker maakt om elkaar te “zien”: namelijk dat de juf een mens is , ook een mama en in een gesprek wat ik deze week had met een onderwijsbegeleider hoorde ik haar iets dergelijks ook zeggen; “je merkt dat je als leerkracht ineens het kind als kind ziet en niet meer alleen als leerling”. Hoewel het zo vanzelfsprekend klinkt, weet ik dat leerkrachten vaak zo druk zijn, allerlei leerdoelen moeten halen, dat dat is waar hun eerste aandacht ligt.

Ik sprak een moeder van een jongen die het hard te halen had met thuisonderwijs. Hoewel hij erg gevoelig is en snel overprikkeld raakt wat op school wel eens tot uitbarstingen en bijbehorende conflicten leidt, lukte het niet om thuis in alle rust te werken met zijn weekschema. De structuur van de klas, de aanwezigheid van een juf en zijn maatjes, even stress van je af rennen en spelen in de pauze dat is er thuis niet en na een hele tijd blijven proberen was het voor moeder duidelijk dat het niet ging werken.

Dit voorbeeld maakt voor mij goed duidelijk dat school meer is dan een plek waar je goed leert lezen, schrijven en rekenen. Misschien is dat wel een van de belangrijkste dingen die deze Corona-periode zichtbaar maakt. De wereld waarin kinderen opgroeien verandert zo snel en soms zo abrupt. Hoe zorg je dat kinderen “bij elkaar” komen en blijven, dat ze zich bewust zijn van wie ze zijn, wie de ander is en hoe je elkaar aan kunt vullen? En hoe zorg je dat elk kind zich bewust wordt van zijn waarde en betekenis in de groep? Als ouder help je je kind hier natuurlijk zo goed mogelijk bij. Maar school is een groot deel van hun belevingswereld waar ze veel tijd doorbrengen en zich als sociaal wezen ontwikkelen. Het onderwijs heeft in mijn ogen een hele belangrijke taak om kinderen hier goed in te begeleiden. En zeker niet de gemakkelijkste. Want dit leren juffen en meesters niet op de PABO. Ze doen net zoals je als ouder ook maar doet wat je denkt dat het beste is.

Hoe zou jij graag zien dat de meesters en juffen volgende week gaan inzetten? Dat ze stil zullen staan bij de ervaringen en gevoelens van ieder kind en de groep als geheel? Dat ze de tijd nemen om weer opnieuw te verbinden met elkaar, waarbij elk kind telt, en samen terug te kijken? Dat ze niet alleen de “leerling” zien maar juist de “kinderen”?

In de trajecten die kinderen en ouders in mijn praktijk volgen bied ik altijd als bonusonderdeel aan om te werken met de klas van het kind. In mijn lessen werk ik aan verbinding in de groep. Ik laat leerkrachten zien hoe ze een sterk sociaal klimaat in de klas kunnen scheppen waarbij kinderen een grow mindset  ontwikkelen.

Er kriebelt er nu in deze bijzondere back-to-school-met-Corona-tijd van alles in mij om leerkrachten te ondersteunen. Daarom heb ik nu gratis een paar waardevolle tools voor leerkrachten die ze zelf direct in hun klas kunnen gebruiken zodra de deuren weer open mogen. De oefeningen zijn afkomstig van PAF, een krachtig sociaal onderwijsprogramma uit Denemarken. Met deze oefeningen helpen leerkrachten de kinderen om weer met zelfbewust in verbinding te zijn met elkaar. Hiermee kunnen leerkrachten hun groep als groep, alle kinderen inclusief, weer stevig als een geheel neerzetten. Een nieuwe start, vanuit het hart! Een must, na deze hektische en onzekere periode.

Wil jij ook dat jouw kind zo terug ontvangen wordt op school? Dat het de ruimte krijgt om weer te landen, en zich gezien en onderdeel-van-de-groep te voelen? Wil je ook dat de Corona-hectiek geen onnodige schade achterlaat? Daar kun je nu iets aan doen. Attendeer de leerkracht van je kind dan op mijn 4 gratis oefeningen waar ze helemaal vrijblijvend gebruik van kunnen maken. De oefeningen zelf zijn te vinden op www.jekindopzijnplek.nl/4gratisoefeningen

Hoe meer leerkrachten we samen bereiken, hoe meer kinderen samen kunnen beginnen met een nieuwe start vanuit het hart. Help je ook mee?

shares